การสานกระติบเป็นงานฝีมือที่มีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมและค่านิยมในการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนที่มีสุขภาพดี การเจาะให้ฮั่งแล้วตัดเป็นข้อความสั้น ๆ หลาย ๆ อันแล้วก็ปิดท้ายด้วยของเก่าแล้วก็เอามาทำเป็นภาชนะ การดูแลเอาใจใส่ปริมาณไม้ไผ่ในพื้นที่มีมากน้อยกว่าเดิมและความสะดวกสบายที่ได้รับจากต้นไผ่ทั้งต้นแบบเดิมต้นไผ่ก็ยังคงเป็นไปได้ พาไม่สะดวกในการเดินทางไกล

50784459 – kratib rice placed on the old wooden floor